took v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za took v slovarju angleščina»francoščina

took → take

glej tudi take

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] GLAG preh.

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] GLAG nepreh.

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] GLAG preh.

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] GLAG nepreh.

glej tudi prisoner, hostage, drug

prisoner [Brit ˈprɪz(ə)nə, Am ˈprɪz(ə)nər] SAMOST

hostage [Brit ˈhɒstɪdʒ, Am ˈhɑstɪdʒ] SAMOST

II.drug <part prés drugging; prét, part passé drugged> [Brit drʌɡ, Am drəɡ] GLAG preh.

II.take on GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb/sth] on, take on [sb/sth])

II.take out GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb/sth] out, take out [sb/sth])

I.take back GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sth] back, take back [sth])

II.take back GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb] back) (cause to remember)

III.take back GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb/sth] back, take back [sb/sth]) (accept again)

I.take down GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sth] down, take down [sth])

I.take hold GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take hold)

III.take off GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sth] off, take off [sth])

IV.take off GLAG [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb] off, take off [sb])

took v slovarju PONS

Prevodi za took v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi take