top v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za top v slovarju angleščina»francoščina

1. top (highest):

dernier/-ière
premier/-ière
to get top marks SCHOOL

IV.top <part prés topping; prét, part passé topped> [Brit tɒp, Am tɑp] GLAG preh.

top povr < part prés topping; prét, part passé topped> inf:

il pousse! inf
to be the tops inf, dated
MILIT to go over the top

top-hole [Brit, Am ˈtɑp ˌhoʊl] PRID Brit inf, dated

top v slovarju PONS

Prevodi za top v slovarju angleščina»francoščina

top Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文