town v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za town v slovarju angleščina»francoščina

town SAMOST:

town and gown Brit

glej tudi Town and gown

small-town [Brit ˈsmɔːltaʊn, Am ˈˌsmɔl ˈtaʊn] PRID pej

shanty town [Brit ˈʃantɪˌtaʊn, Am ˈʃæn(t)iˌtaʊn] SAMOST

town v slovarju PONS

Prevodi za town v slovarju angleščina»francoščina

town Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

town iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za town v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文