toy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toy v slovarju angleščina»francoščina

sex toy [ˈsɛks tɔɪ, Amˈsɛks ˌtɔɪ] SAMOST

toy v slovarju PONS

Prevodi za toy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za toy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文