toys v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toys v slovarju angleščina»francoščina

sex toy [ˈsɛks tɔɪ, Amˈsɛks ˌtɔɪ] SAMOST

toys v slovarju PONS

Prevodi za toys v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za toys v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toys Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文