tracks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tracks v slovarju angleščina»francoščina

2. track lit, fig:

tracks v slovarju PONS

Prevodi za tracks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

3. track Am (in railroad station) → platform

glej tudi platform shoes, platform

Prevodi za tracks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tracks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文