trading v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trading v slovarju angleščina»francoščina

trading [Brit ˈtreɪdɪŋ, Am ˈtreɪdɪŋ] SAMOST

trading v slovarju PONS

Prevodi za trading v slovarju angleščina»francoščina

trading estate → industrial estate

trading Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

trading iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文