trained v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trained v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. train RAIL:

rame ž

1. train:

Prevodi za trained v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trained v slovarju PONS

Prevodi za trained v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za trained v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trained Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

embarquer dans Québec
R.E.R.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文