training v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za training v slovarju angleščina»francoščina

training [Brit ˈtreɪnɪŋ, Am ˈtreɪnɪŋ] SAMOST

1. training:

cardio-training [Brit ˌkɑːdɪəʊˈtreɪnɪŋ, Am ˈkɑrdɪoʊˌtreɪnɪŋ] SAMOST SPORT

training v slovarju PONS

Prevodi za training v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za training v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

training Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

training iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文