transport v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za transport v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.transport SAMOST [Brit ˈtranspɔːt, ˈtrɑːnspɔːt, Am ˈtræn(t)spɔrt]

II.transport GLAG preh. [Brit tranˈspɔːt, trɑːnˈspɔːt, Am trænˈspɔrt]

Prevodi za transport v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
transport de troupes MILIT, NAUT

transport v slovarju PONS

Prevodi za transport v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

transport2 [ˈtræntspɔ:t, Am ˈtræntspɔ:rt] SAMOST

Individual translation pairs
voyageur(-euse) m (ž)

Prevodi za transport v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

transport Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文