trapped v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trapped v slovarju angleščina»francoščina

II.trap <part prés trapping; prét, part passé trapped> [Brit trap, Am træp] GLAG preh.

III.trap <part prés trapping; prét, part passé trapped> [Brit trap, Am træp] GLAG nepreh. HUNT

II.booby trap <part prés booby trapping; prét, part passé booby trapped> GLAG preh. MILIT

trapped v slovarju PONS

Prevodi za trapped v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za trapped v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trapped Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文