travelled v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za travelled v slovarju angleščina»francoščina

I.travel [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] SAMOST

1. travel:

III.travel <part prés etc travelling, travelled Am traveling, traveled> [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] GLAG preh.

IV.travel <part prés etc travelling, travelled Am traveling, traveled> [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] GLAG nepreh.

2. travel (move):

rouler à 50 km/h, faire du 50 km/h

travel-sick [Brit ˈtrav(ə)lsɪk, Am ˈtrævəlsɪk] PRID

travelled v slovarju PONS

Prevodi za travelled v slovarju angleščina»francoščina

travelled Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文