trials v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za trials v slovarju angleščina»francoščina

I.trial [Brit ˈtrʌɪəl, Am ˈtraɪ(ə)l] SAMOST

1. trial LAW:

2. trial (test):

trials v slovarju PONS

Prevodi za trials v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za trials v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

trials Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文