truth v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za truth v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. truth (real facts):

in truth form
Individual translation pairs

Prevodi za truth v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

truth v slovarju PONS

Prevodi za truth v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za truth v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

truth Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文