tubes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tubes v slovarju angleščina»francoščina

Eustachian tube [Brit juːˌsteɪʃ(ə)n ˈtjuːb, Am juˈsteɪʃ(i)ən ˌt(j)ub] SAMOST

fallopian tube [Brit fəˌləʊpɪən ˈtjuːb, Am fəˈloʊpiən ˌtub] SAMOST

tubes v slovarju PONS

Prevodi za tubes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tubes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tubes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go down the tube(s) inf

tubes iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文