tweet-tweet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

tweet-tweet v slovarju PONS

Prevodi za tweet-tweet v slovarju francoščina»angleščina

cui-cui [kɥikɥi] MEDMET SAMOST m inv inf

il [il] ZAIMEK pers

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

1. avoir (exister):

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文