tyre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tyre v slovarju angleščina»francoščina

tyre Brit, tire Am [Brit ˈtʌɪə, Am ˈtaɪr] SAMOST

whitewall, whitewall tyre Brit, whitewall tire Am SAMOST

tyre v slovarju PONS

Prevodi za tyre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tyre [ˈtaɪəʳ, Am ˈtaɪɚ] SAMOST Aus, Brit AUTO

Individual translation pairs

Prevodi za tyre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tyre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文