unusual v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za unusual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

unusual [Brit ʌnˈjuːʒʊəl, Am ˌənˈjuʒ(u)əl] PRID

Prevodi za unusual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

unusual v slovarju PONS

Prevodi za unusual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za unusual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

unusual Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文