upward v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za upward v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.upward [Brit ˈʌpwəd, Am ˈəpwərd] PRIS a. upwards

Individual translation pairs

Prevodi za upward v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

upward v slovarju PONS

Prevodi za upward v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za upward v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

upward Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文