usual v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za usual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.usual [Brit ˈjuːʒʊəl, Am ˈjuʒ(u)əl] SAMOST inf

II.usual [Brit ˈjuːʒʊəl, Am ˈjuʒ(u)əl] PRID

habituel/-elle
usuel/-elle
Individual translation pairs

Prevodi za usual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

usual v slovarju PONS

Prevodi za usual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za usual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

usual Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文