vehicle: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vehicle: v slovarju angleščina»francoščina

vehicle [Brit ˈviːɪk(ə)l, Am ˈviək(ə)l, ˈviˌhɪk(ə)l] SAMOST

vehicle: v slovarju PONS

Prevodi za vehicle: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vehicle [ˈvɪəkl, Am ˈvi:ə-] SAMOST form (method of transport)

Prevodi za vehicle: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vehicle: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

vehicle: iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文