velvet v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za velvet v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.velvet [Brit ˈvɛlvɪt, Am ˈvɛlvət] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za velvet v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

velvet v slovarju PONS

velvet Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文