venture v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za venture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.venture [Brit ˈvɛntʃə, Am ˈvɛn(t)ʃər] SAMOST

venture forth GLAG [Brit ˈvɛntʃə -, Am ˈvɛn(t)ʃər -] liter

Prevodi za venture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

venture v slovarju PONS

Prevodi za venture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za venture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

venture Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文