vertical v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vertical v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.vertical [Brit ˈvəːtɪk(ə)l, Am ˈvərdək(ə)l] SAMOST

II.vertical [Brit ˈvəːtɪk(ə)l, Am ˈvərdək(ə)l] PRID

Individual translation pairs
falaises fpl à pic

Prevodi za vertical v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vertical v slovarju PONS

vertical Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文