video v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za video v slovarju angleščina»francoščina

I.video <pl videos> [Brit ˈvɪdɪəʊ, Am ˈvɪdioʊ] SAMOST

II.video <prés videos, prét, part passé videoed> [Brit ˈvɪdɪəʊ, Am ˈvɪdioʊ] GLAG preh.

video v slovarju PONS

Prevodi za video v slovarju angleščina»francoščina

video Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文