village v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za village v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

village [Brit ˈvɪlɪdʒ, Am ˈvɪlɪdʒ] SAMOST (place, community)

Prevodi za village v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

village v slovarju PONS

Prevodi za village v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za village v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

village Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

doyen(ne) m (ž) du village
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文