vintage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vintage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.vintage [Brit ˈvɪntɪdʒ, Am ˈvɪn(t)ɪdʒ] SAMOST

II.vintage [Brit ˈvɪntɪdʒ, Am ˈvɪn(t)ɪdʒ] PRID

Prevodi za vintage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

vintage v slovarju PONS

Prevodi za vintage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za vintage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vintage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文