violent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za violent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

violent [Brit ˈvʌɪəl(ə)nt, Am ˈvaɪ(ə)lənt] PRID

non-violent [Brit ˌnɒnˈvʌɪələnt, Am ˌnɑnˈvaɪələnt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za violent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

violent v slovarju PONS

Prevodi za violent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za violent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

violent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

violent iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za violent v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文