vision v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vision v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.vision [Brit ˈvɪʒ(ə)n, Am ˈvɪʒən] SAMOST

Individual translation pairs
merveilleux/-euse, enchanteur/-eresse

Prevodi za vision v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vision v slovarju PONS

Prevodi za vision v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za vision v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vision Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文