visitor v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za visitor v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

visitor [Brit ˈvɪzɪtə, Am ˈvɪzɪdər] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za visitor v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

visitor v slovarju PONS

Prevodi za visitor v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za visitor v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

visitor Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文