vote v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vote v slovarju angleščina»francoščina

I.vote out GLAG [Brit vəʊt -, Am voʊt -] (vote [sb/sth] out, vote out [sb/sth])

vote v slovarju PONS

Prevodi za vote v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za vote v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vote Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文