waited v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za waited v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

wait around GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -], wait about GLAG Brit

I.wait on GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on) Brit dial

II.wait on GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on [sb])

III.wait on GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on inf [sb/sth])

I.wait out GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait [sth] out, wait out [sth])

Prevodi za waited v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

waited v slovarju PONS

Prevodi za waited v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za waited v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

waited Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to wait at table(s) Aus, Brit form, to wait (on) table(s) Am
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文