waiting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za waiting v slovarju angleščina»francoščina

I.waiting [Brit ˈweɪtɪŋ, Am ˈweɪdɪŋ] SAMOST

II.waiting [Brit ˈweɪtɪŋ, Am ˈweɪdɪŋ] PRID épith

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

wait around GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -], wait about GLAG Brit

I.wait on GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on) Brit dial

II.wait on GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on [sb])

III.wait on GLAG [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on inf [sb/sth])

waiting v slovarju PONS

Prevodi za waiting v slovarju angleščina»francoščina

waiting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文