wander v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wander v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

wander about GLAG [Brit ˈwɒndə -, Am ˈwɑndər -], wander around GLAG

Individual translation pairs

Prevodi za wander v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wander v slovarju PONS

Prevodi za wander v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.wander [ˈwɒndəʳ, Am ˈwɑ:ndɚ] SAMOST no pl inf

Prevodi za wander v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wander Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文