warning v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za warning v slovarju angleščina»francoščina

I.warning [Brit ˈwɔːnɪŋ, Am ˈwɔrnɪŋ] SAMOST

II.warning [Brit ˈwɔːnɪŋ, Am ˈwɔrnɪŋ] PRID

warning v slovarju PONS

Prevodi za warning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za warning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

warning Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文