wash v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wash v slovarju angleščina»francoščina

1. wash U (by person):

1. wash (clean):

II.wash out GLAG [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] out, wash out [sth])

I.wash through GLAG [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] through)

II.wash up GLAG [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] up, wash up [sth])

wash v slovarju PONS

Prevodi za wash v slovarju angleščina»francoščina

4. wash Am → washing-up

glej tudi washing-up

glej tudi wash

4. wash Am → washing-up

wash Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文