washed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za washed v slovarju angleščina»francoščina

I.wash down GLAG [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] down, wash down [sth])

II.wash out GLAG [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] out, wash out [sth])

washed v slovarju PONS

Prevodi za washed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

4. wash Am → washing-up

glej tudi washing-up

glej tudi wash

4. wash Am → washing-up

Prevodi za washed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

washed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文