washing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za washing v slovarju angleščina»francoščina

washing [Brit ˈwɒʃɪŋ, Am ˈwɑʃɪŋ, ˈwɔʃɪŋ] SAMOST

washing v slovarju PONS

Prevodi za washing v slovarju angleščina»francoščina

washing [ˈwɒʃɪŋ, Am ˈwɑ:ʃɪŋ] SAMOST no pl, no indef art

washing-up [ˌwɒʃɪŋˈʌp, Am ˌwɑ:ʃɪŋ-] SAMOST Brit, Aus

4. wash Am → washing-up

glej tudi washing-up

washing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文