watches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za watches v slovarju angleščina»francoščina

I.watch [Brit wɒtʃ, Am wɑtʃ, wɔtʃ] SAMOST

2. watch (lookout, surveillance) (gen) MILIT:

1. watch lit:

4. watch (pay attention to):

I.watch for GLAG [Brit wɒtʃ -, Am wɑtʃ, wɔtʃ -] (watch for [sb/sth])

I.watch over GLAG [Brit wɒtʃ -, Am wɑtʃ, wɔtʃ -] (watch over [sb/sth])

watches v slovarju PONS

Prevodi za watches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za watches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

watches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文