water v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za water v slovarju angleščina»francoščina

I.water [Brit ˈwɔːtə, Am ˈwɔdər, ˈwɑdər] SAMOST

eau ž
à eau
à eau

V.water [Brit ˈwɔːtə, Am ˈwɔdər, ˈwɑdər]

water v slovarju PONS

Prevodi za water v slovarju angleščina»francoščina

water Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

water iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文