we'd v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za we'd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za we'd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

we'd v slovarju PONS

Prevodi za we'd v slovarju angleščina»francoščina

1. we'd = we had, have

2. we'd = we would, will

glej tudi will2, will1, have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
Individual translation pairs

we'd Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文