wears v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wears v slovarju angleščina»francoščina

3. wear (damage):

II.wear <prét wore, part passé worn> [Brit wɛː, Am wɛr] GLAG preh.

III.wear <prét wore, part passé worn> [Brit wɛː, Am wɛr] GLAG nepreh.

II.wear away GLAG [Brit wɛː -, Am wɛr -] (wear away [sth], wear [sth] away)

II.wear off GLAG [Brit wɛː -, Am wɛr -] (wear [sth] off, wear off [sth])

II.wear down GLAG [Brit wɛː -, Am wɛr -] (wear down [sth], wear [sth] down)

II.wear out GLAG [Brit wɛː -, Am wɛr -] (wear out [sth], wear [sth] out)

wears v slovarju PONS

Prevodi za wears v slovarju angleščina»francoščina

wears Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文