weave v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za weave v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.weave <prét wove or weaved, part passé woven or weaved> [Brit wiːv, Am wiv] GLAG preh.

III.weave <prét wove, or weaved; part passé woven or weaved> [Brit wiːv, Am wiv] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za weave v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weave v slovarju PONS

Prevodi za weave v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za weave v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weave Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文