welcome v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za welcome v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.welcome [Brit ˈwɛlkəm, Am ˈwɛlkəm] SAMOST

III.welcome [Brit ˈwɛlkəm, Am ˈwɛlkəm] MEDMET

I.welcome back GLAG [Brit ˈwɛlkəm -, Am ˈwɛlkəm -] (welcome back [sb], welcome [sb] back)

I.welcome in GLAG [Brit ˈwɛlkəm -, Am ˈwɛlkəm -] (welcome in [sb], welcome [sb] in)

Individual translation pairs

Prevodi za welcome v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

welcome v slovarju PONS

Prevodi za welcome v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
chaleureux(-euse)

Prevodi za welcome v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

welcome Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文