well v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za well v slovarju angleščina»francoščina

I.well1 <comp better; superl best> [Brit wɛl, Am wɛl] PRID

2. well (in satisfactory state, condition):

II.well1 <comp better; superl best> [Brit wɛl, Am wɛl] PRIS

1. well (satisfactorily):

2. well (used with modal verbs):

it may well be that + subj

3. well (intensifier):

well-wisher [Brit ˈwɛlwɪʃə, Am ˈwɛlˌwɪʃər] SAMOST

well v slovarju PONS

Prevodi za well v slovarju angleščina»francoščina

well Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be well in with sb/sth Brit inf, to be in well with sb/sth Am inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文