well-behaved v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za well-behaved v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za well-behaved v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi ranger2, ranger1

ranger2 [ʀɑ̃dʒɛʀ] SAMOST m

II.se ranger GLAG povr

I.sage [saʒ] PRID

II.sage [saʒ] SAMOST m

III.sage [saʒ]

well-behaved v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文