well-dressed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za well-dressed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mis (mise) [mi, miz] GLAG pp Les expressions du type mise en boîte, mise à feu, mise à mort sont traitées sous le deuxième élément: on se reportera à boîte, feu, mort etc.

mis → mettre

II.mis (mise) [mi, miz] PRID

III.mise SAMOST ž

IV.mis (mise) [mi, miz]

V.mis (mise) [mi, miz]

glej tudi mettre

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

11. mettre (écrire):

II.mettre [mɛtʀ] GLAG nepreh. VETER ZOOL

III.se mettre GLAG povr

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

Individual translation pairs

Prevodi za well-dressed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

well-dressed v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文