while v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za while v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

3. while (during the time that):

glej tudi worth

2. worth (value, usefulness):

II.worth [Brit wəːθ, Am wərθ] PRID jamais épith

2. worth (of abstract value):

I.while away GLAG [Brit wʌɪl -, Am (h)waɪl -] (while away [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za while v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

while v slovarju PONS

Prevodi za while v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za while v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

while Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文