whip v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za whip v slovarju angleščina»francoščina

II.whip <part prés whipping; prét, part passé whipped> [Brit wɪp, Am (h)wɪp] GLAG preh.

III.whip <part prés whipping; prét, part passé whipped> [Brit wɪp, Am (h)wɪp] GLAG nepreh.

I.whip off GLAG [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip off [sth], whip [sth] off)

II.whip back GLAG [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip back [sth], whip [sth] back)

I.whip away GLAG [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip away [sth], whip [sth] away)

I.whip on GLAG [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip on [sth], whip [sth] on)

I.whip in GLAG [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip in) HUNT

II.whip in GLAG [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip in [sth], whip [sth] in)

III.whip in GLAG [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip in [sb], whip [sb] in) Am POL

whip v slovarju PONS

Prevodi za whip v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za whip v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

whip Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文