whole v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za whole v slovarju angleščina»francoščina

1. whole:

entier/-ière
tout entier/-ière

2. whole (emphatic use):

whole v slovarju PONS

Prevodi za whole v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

whole-hearted [ˌhəʊlˈhɑ:tɪd, Am ˌhoʊlˈhɑ:rt̬ɪd] PRID (completely sincere)

Individual translation pairs

Prevodi za whole v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

whole Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文